Akademik Teşvik Ödeneği İtiraz Sonuçları

Akademik Teşvik Ödeneği itiraz başvurularına yönelik değerlendirme süreci tamamlanmış olup, sonuçlar ATÖSİS (https://atosis.aksaray.edu.tr/) üzerinden araştırmacıların kişisel alanlarına açılmıştır.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu